Seo Tổng Lực hứa cam kết bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân cho người truy cập website thích hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định khác có liên quan của pháp luật. Nội dung của trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu tóm gọn các hình thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Vậy nội dung trong website này còn nhắc tới các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dịch vụ và dữ liệu các bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số dữ liệu cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường số điện thoại (di động), quốc gia, mã bưu điện, địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Bảo đảm rằng các dữ kiệu cá nhân của các bạn chỉ được thu thập khi các bạn tình nguyện đưa thông tin phù hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Điều này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp của chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu cho mục đích gì cũng như chúng tôi đã hỏi ý kiến các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn đưa dữ liệu của mình trên website của chúng tôi thì tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có yêu cầu khác. Bên cạnh đó, 1 vài hoạt động với tính đặc thù của công ty chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân các bạn được bật mí đến người truy cập khác trong website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo từ chúng tôi các bạn cần liên hệ cho chúng tôi ngay theo dữ liệu chúng tôi chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Với vài trường hợp, nếu cần chúng tôi sẽ chia sẻ đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức, thành viên khác nằm trong doanh nghiệp FrieslandCampina, hay các nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân được các bạn đưa khi đăng ký tham gia các khóa học seo hoặc dịch vụ seo online hay offline với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng để cung cấp dịch vụ seo và khóa học seo.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba tổ chức đại diện chúng tôi sẽ khai thác điều hành dữ liệu sau đó họ sẽ được phép khai các thông tin mà các bạn đã đưa cho chúng tôi (cùng xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo được công ty khác hoặc đơn vị chúng tôi thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu khi mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, mà có cả dữ liệu cá nhân của các bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không quyền sửu dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty thực hiện một số biện pháp đề phòng sao cho phù hợp để bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, cũng sẽ yêu cầu thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoại trừ người quản lý website seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy nhất được vào sử dụng đến thông tin cá nhân của mình. Tham gia sử dụng của các bạn được bảo vệ bằng mật khẩu nhằm chống lại những xâm phạm bất hợp pháp. Chúng tôi khuyến nghị các bạn không được để mất mật khẩu của bạn với bất cứ ai khác cũng như chúng tôi sẽ không hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, các hình thức khác hoặc email cả.

Khó có thể bảo đảm 100% cho thông tin mỗi khi đưa lên mạng được dù rằng đã rất cố gắng bảo đảm tốt nhât thông tin cá nhân của các bạn ở trên web của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, khi đó rủi ro các bạn tự chịu.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi sẽ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu các bạn tự nguyện. Ví dụ, Và chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những lớp đào tạo về seo hoặc các dịch vụ của bên đối tác không.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của các bạn nếu như các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay đề nghị từ một cơ quan chính phủ nếu như chúng tôi tin rằng hành động sẽ cần thiết. Nhằm tuân theo các đề nghị cho pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ về an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển dữ liệu cá nhân của các bạn đến với đối tác thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn khi các bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của các bạn bất cứ khi nào bạn muốn đảm bảo bảo mật những dữ liệu của bạn cung cấp cho chúng tôi là phù hợp và chính xác.

Khi các bạn đang tham gia đăng ký các dịch vụ về seo hay kháo đào tạo seo, bạn với tên truy cập sau đó sẽ có thể dùng các dịch vụ hay sản phẩm của trang web seotongluc.com.